ЗВІТ
КЕРІВНИКА
ДНЗ № 29 «БАРВІНОК»
за підсумками 2019-2020 навчального року

Звітуючись про роботу дошкільного закладу і відповідно й про мою діяльність як завідувача ДНЗ дозвольте нагадати, що дошкільний навчальний заклад( ясла-садок) комбінованого типу №29 «Барвінок» у своїй діяльності керується слідуючими нормативно – правовими документами: Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією України, Законом «Про мови в Україні», Законом «Про освіту», Законом «Про дошкільну освіту» , Положенням про дошкільний навчальний заклад, Статутом дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу, № 29«Барвінок» затверджений рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради №356- 20- VIІ від 01.12.2016 р. погоджений управлінням освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області 01.12.2016 року. Статут відповідає «Положенню про ДНЗ» та чинному законодавству. Складений відповідно до вимог, враховує всі сфери діяльності закладу. Порядок діяльності ДНЗ визначений «Правилами внутрішнього трудового розпорядку», посадові обов’язки персоналу є в наявності, відповідають нормативним вимогам, затверджені завідувачем ДНЗ.

І.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Дошкільний навчальний заклад № 29 «Барвінок» розпочав функціонування у 1977 році. В ДНЗ в наявності 13 груп денного перебування, а саме:

Інформація про склад груп дітей у закладі в 2019-2020 н.р.

(станом на 30.05.2020)

№ з/п Назва групи Вік дітей

Кількість дітей

Кількість місць Списочний склад
1 «Дюймовочка» I молодша група 15 28
2 «Дзвіночок» I молодша група 15 29
3 «Струмочок» Старша група 20 19
4 «Берізка» Старша група 20 18
5 «Фіалка» Різновікова група 20 23
6 «Калина» ІІ молодша група 20 24
7 «Волошка» ІІ молодша група 20 23

8 «Білочка» Старша логопедична група 12-15 13
9 «Ягідка» ІІ молодша група 20 22
10 «Веселка» Середня група 20 25
11 «Сонечко» Середня група 20 25
12 «Ромашка» Старша логопедична група 12-15 14
13 «Малятко» Середня логопедична група 12-15 15
Всього: 235 272

Маємо 12 кабінетів:

- методичний;
- медичний;
- практичного психолога;
- профілактичних щеплень;
- ізолятор;
- логопедичні (3).
- музична зала
- фізична зала
- завідувача
- заступника завідувача господарства

Дані приміщення оснащені і використовуються у відповідності до нормативних вимог, використовуються за призначенням, раціонально.Кожна вікова група має свій ігровий майданчик з ігровимобладнаннямі спортивними спорудами, є спортивний майданчик. У приміщенні і на території ДНЗ є відокремлені куточки, де діти можуть гратися або працювати наодинці чи невеличкими групами, забезпечено простір для ігор, занять, відпочинку дітей. Приміщення і споруди мають естетичний вигляд, безпечні для малюків, зберігаються дбайливо. Влітку було проведено косметичні ремонти обладнання та споруд на майданчиках, підтримуються в естетичному та безпечному вигляді.Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дошкільного закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

2. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

Білоцерківський ДНЗ № 29 «Барвінок»за проектом розрахованийна 320 місць.
З 1 вересня 2019 р. в середньому садок відвідувало 272 дитини, з них 57 дітей віком до 3х років. Дітей з вадами мовлення – 42 , загального розвитку – 173 особа.
Мережа груп ДНЗ повністю відповідає меті, завданням, специфіці нашого закладу.Облік вихованців ведеться відповідно до вимог з дотриманням інструкцій. Зарахування дошкільників до дошкільного закладу відбувається згідно направлення УОН до ДНЗ, за рішенням ПМПК та медичною довідкою від лікаря. Діти переводяться з групи в групу на початку навчального року за віковим принципом.
Термін роботи закладу у звітному періоду був 10,5 годин для 12 груп, для 1- чергової групи перебування – 12 год.
У ДНЗ проводиться робота з вирішення проблем соціального захисту вихованців та працівників. Своєчасно виявляються і ставляться на облік діти сироти, напівсироти, діти з багатодітних та малозабезпечених родин, АТО, які потребують соціального захисту, а саме:

- діти, які знаходяться під опікою – 2 дитини;
- діти, які виховуються в логопедичних групах - 42;
- діти з малозабезпечених сімей (довідка про отримання допомоги) — 8;
- діти, батьки яких знаходились в АТО — 7;
- діти — інваліди – 2;
- багатодітні родини 10;

3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В закладі працює 29 педагог та 34 особи обслуговуючого персоналу. ДНЗ № 29 «Барвінок» укомплектований педагогічними кадрами на 75% (у наявності вакансії посади вихователя) .

Професійний рівень педагогів на 30.05.2020:

З повною вищою освітою : 13
Вища категорія - 3
І кваліфікаційна категорія – 7
ІІ кваліфікаційна категорія – 3

Не повна вища освіта : 16
9 тарифний розряд – 2
11 тарифний розряд – 13 Звання "вихователь-методист" - 1

У 2019-2020 н.р. в ДНЗ №29 «Барвінок» на кінець навчального року залишилось 29 педагогів та 2 медичних працівника. 1 педагог знаходиться в декретній відпусці та 1 сестра медична старша.

Протягом 2019-2020 н.р. уКомунальному вищому навальному закладі Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» підвищили фахову майстерність 3 педагогів: Южека І.В., Ткаченко Т.П., Олексієнко Г.В.

В навчальному році було атестовано 5 педагогічних працівників, згідно плану:

Вихователь - Бондаренко Я.В. підвищила свій кваліфікаційний рівень до ІІ категорії; вихователь Піддема С.С. та музичний керівник Гаєвська Т.М. підтвердили раніше встановлений тарифний розряд; вчителю-логопеду Ляшок А.О. встановлено 11 тарифний розряд.

4.МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчально-виховний процес на протязі року здійснювався відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті, Положенням «Про дошкільний навчальний заклад», Концепцією національно – патріотичного виховання дітей та молоді, Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними програмами розвитку дитини дошкільного віку, рекомендаціями серпневої конференції педагогічних працівників освіти міста, на виконання заходів щодо розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, окреслених у Державній цільовій соціальній програмі розвитку дошкільної освіти, листа Міністерства освіти і науки України від 13.06.2018р. N 1-9-322 «Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2019-2020 навчальному році», Інструктивно - методичних рекомендацій «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2019-2020 навчальному році» та виходячи з аналізу освітньо - виховної і методичної роботи у 2018-2019 навчальному році, Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Коментаря до базового компонента дошкільної освіти в Україні, Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Програми розвитку дітей 5-ти річного віку «Впевнений старт», Навчально-виховних програм та методичних рекомендацій для спеціалізованих дошкільних закладів для дітей з вадами мовлення, Програми «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ» Автор Ю.В.Рібцун, Програми «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ» Автор Л.І.Трофименко.

Аналіз реалізації програми підвищення фахової майстерності свідчить про належний результативний рівень роботи в цьому напрямку. В наступному році планується продовжувати роз’яснювальну роботу серед працівників дошкільного закладу, особливо для молодих педагогів, враховуючи оновлення змісту дошкільної освіти відповідно до суспільних запитів, потреб інноваційного розвитку науки, сучасних засобів розвитку, навчання та виховання, науково-методичних рекомендацій, презентації в Power Point, з активним використанням можливостей інноваційного простору, які надає мережа інтернет.

Відповідно до основних завдань педагогічного колективу з питань навчання та виховання дітей було встановлено контроль за навчально-виховною роботою в групах та надання методичної допомоги.

Протягом навчального року здійснювались різні види контролю:

- Стан готовності групи до нового навчального року (вересень);
-Ведення педагогічної документації. Зміст та якість перспективного та календарного планування (вересень);
- Вивчення комунікативної та педагогічної діяльності вихователя логопедичної групи Сербін О.Л. та вчителя-логопеда Новохацької І.І
- Стан освітнього процесу в групах раннього віку; (жовтень)
- Медико-педагогічний контроль; (протягом року)
- Аналіз рівня розвитку вихованців старших груп; (вересень, травень)
- Стан роботи ДНЗ з патріотично-морального виховання дітей (березень);
- Логіко-математичний розвиток дошкільників. (старші групи, квітень)
- Організація харчування дітей. Культурно-гігієнічні навички дітей (вересень);
- Дотримання рухового режиму та якість проведення режимних моментів протягом дня (листопад);
- Оформлення в групах національно - патріотичних куточків (листопад);
- Форми роботи з дітьми щодо підготовки Новорічних свят. Безпека життєдіяльності під час проведення свят (грудень);
- Сюжетно-рольові ігри, їх взаємозв’язок із тематикою, ознайомлення з навколишнім та художньою літературою; (листопад)
- Організація харчування дітей в молодших та середніх групах (березень);
- Підготовка та проведення занять вихователями (жовтень, квітень);
- Дотримання санітарно-гігієнічних вимог у ДНЗ (протягом року);
- Матеріально-технічне забезпечення харчоблоку, дотримання умов безпеки (вересень,травень);
- Організація роботи щодо праці дітей у природі (березень);
- Дотримання режиму дня (протягом року);
- Сформованість культурно-гігієнічних навичок під час харчування у дітей ясельної групи (травень).

Згідно річного плану пройшли 4 педагогічних ради:

1. Організація навчального процесу у ДНЗ у 2019-2020 навчальному році.
2. Використання музики у повсякденні як засобу формування творчої особистості дитини дошкільного віку.
3. Активізація роботи з формування соціально – комунікативної компетенції дітей дошкільного віку шляхом використання методів інтерактивної взаємодії, в тому числі мнемотехніки.
4. Трудове виховання в процесі організованої та самостійної предметно-практичної діяльності дітей.

Визначали напрямки подальшої роботи дошкільного закладу, розглядали актуальні питання життя ДНЗ, аналізували діяльність колективу, організовували виставки, презентації дидактичного матеріалу, конкурси. Протягом року вихователі поповнили осередки груп тематичнимидидактичними іграми, навчальним матеріалом,наочними посібниками для роботи з малюками та батьками.
Протягом навчального року педагоги ДНЗ були активними учасниками семінарів-практикумів, майстер-класів з метою розвитку педагогічної майстерності.
Протягом навчального року працівники та вихованці закладу приймали активну участь:

-березень – у міському турнірі «Цікаві шашки»;


Для отримання результатів рівня підготовки дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання використана методика Ю.З.Гільбуха «Портрет дошкільника напередодні його вступу до школи». Діагностика дозволила педагогам мати уявлення про міру збалансованості всіх характеристик розвитку дітей по основним показникам – інтелектуальному, соціальному, емоційно-вольовому.

Дошкільний заклад працює в тісному контакті зі школою нашого мікрорайону БНВО «№15-ДЮСОК». З метою підвищення якості організації перспективності, наступності та спадкоємності у роботі ДНЗ та школи, вихователями старших груп «Сонечко», «Веселка», «Ягідка», «Ромашка», «Малятко» Слюсаренко Н.П., Сербін О.Л., Дідук Г.М., Білик С.М., Потеряйко І.С., Шумською Т.В., Ткаченко Т.П., Вересочою М.В., Піддемою С.С. та педагогами початкової ланки БНВО «№15-ДЮСОК» були проведеніекскурсії до БНВО «№15-ДЮСОК».
З метою залучення родини до участі у навчально-виховному процесі дошкільного закладу,у кожній групі обладнані батьківські куточки, які інформують про життя ідіяльність дітей у садочку. Розроблена різна тематика папок-пересувок: «Екологічна освіта дошкільнят»,«Виховати справжніх патріотів»,«Адаптація дитини до умов ДНЗ», «Як підготувати дитину до школи», посезонні ширми та інше..
З метою ознайомлення батьківзжиттям дітей в дошкільному закладі проводяться виставки: дитячихробіт, педагогічно-психологічної літератури з питань навчання тавиховання, виступи дітей. На сайті ДНЗ систематично висвітлювалися новини дошкільного закладу, цікава інформація про життя дітей у «Барвінку», про проведені заходи та події, педагоги постійно надають поради, постійно оновлюють фотогалерею.Створено групу на фейсбуці.

Налагоджена робота батьківських комітетів груп. Батьки обговорюють проблеми розвитку ДНЗ та самостійно приймають рішення щодо посильної допомоги закладу, активно працюють над поновленням та поповненням групових осередків сучасними меблями та дидактичним матеріалом для розвитку дітей, допомагають у оформленні клумб, беруть участь у облаштуванні та прибиранні ігрових майданчиків, здійснюють ремонтні роботи в групах, допомагають у обслуговуванні комп’ютерної техніки. Продовжує свою роботу благодійний фонд закладу «Барвінковий світ», який було створено за ініціативи батьків.

6. ХАРЧУВАННЯ.

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України від 17.04.2006 р. № 298/227, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 26.02.2013 року № 202/165.
У дошкільному навчальному закладі організовано триразовий режим харчування. На підставі довідок, діти отримують дієтичне харчування (стіл №5, №9).
Відповідно до штатного розпису заклад укомплектовано працівниками харчоблоку ДНЗ (1-шеф-кухар; 2- кухаря; 1-комірник, 1- підсобний працівник), які забезпечують організацію харчування.
В ДНЗ №29 «Барвінок» створені належні умови для організації харчування дітей всіх вікових груп. Харчоблок та групи забезпечені відповідним посудом, кухонним інвентарем та обладнанням.
Продукти харчування та продовольча сировина протягом 2019-2020 року постачались ФОП «Макаренко В.В.», ТОВ «Руол Стандарт», ФОП «Самохвал Б.Ю.», ТОВ «Переяслав- Молпродукт», ТОВ «Мельниченко К.В.»,ТОВ «Київхліб», які були визначенні рішенням тендерного комітету Білоцерківської міської ради.
На бази-постачальників комірником своєчасно подаються щомісячні замовлення продуктів харчування та один раз на 2-3 дні уточнені заявки.
Комісією з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини приймались якісні продукти, які надходили в дошкільний навчальний заклад, при виявленні неякісної продовольчої сировини (м'ясо) було складено відповідний акт та претензійний лист, а продукція поверталась постачальнику.
На підставі затвердженого примірного двотижневого меню,щодня сестрою медичною старшою спільно з шеф-кухарем та комірником ДНЗ складаються меню-розкладки на наступний день. При цьому працівники користуються картотекою страв, затвердженою завідувачем ДНЗ.
У дошкільному навчальному закладі видача готових страв на групи здійснюється лише після зняття проби сестрою медичною старшою та відповідно до часу, визначеного графіком видачі їжі. Щоденне меню розміщується поруч з вікном видачі їжі з харчоблоку та в інформаційних куточках для батьків.
Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів сестрою медичною старшою ведеться Журнал обліку виконання норм харчування.
Протягом року сестра медична старша здійснює контроль за санітарним станом харчоблоку та груп ДНЗ, за своєчасним проходженням медичних оглядів та здачею санітарних мінімумів працівниками. Результати контролю розглядалися на нарадах при завідувачу.
Вихователі, помічники вихователів беруть активну участь в організації харчування дітей, ознайомлені з питаннями їхнього гігієнічного та естетичного виховання. Щодня перед кожним прийманням їжі столи для дітей сервіруються відповідно до меню. Дітей привчають сідати за стіл охайними, з чистими руками, сидіти за столом правильно та користуватись столовими приборами (ложкою, виделкою, ножем). Дошкільнят середньої та старшої груп навчають чергувати у групі під час приймання їжі, використовувати санітарний одяг, сервірувати столи та збирати використаний посуд. Кількість столового посуду в групах відповідає кількості дітей за списком.
Спеціалістами Держпродспоживслужби (СЕС), у 2019 р було здійснено позапланову перевірку ДНЗ №29, харчоблоку та груп. Перевірено роботу освітлення у групових приміщеннях, вологість, якість питної води, піску, грунт на території закладу, приготовлені страви працівниками харчоблоку взято на калорійність.
Згідно з ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя, через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей.

7. ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ ТА НЕШКІДЛИВИХ УМОВ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

Згідно з ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя, через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей.

Ця проблема ведеться в таких напрямках:

-створення умов для безпечного перебування дітей в закладі;
-організація догляду за дітьми;
- робота з колективом по ОП, ТБ, БЖД;
- навчально - виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.

Кожен працівик проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі, про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників.
На виконання Правил «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці» в закладі розроблені заходи,направлені на поліпшення умов праці та безпечне перебування дітей, дотримання вимог чинного законодавства. Розроблені та затверджені інструкції з безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час навчально-виховного процесу, посадові та функціональні обов'язки всіх категорій працівників встановленого зразка.
На виконання Закону «Про цивільну оборону» в закладі систематично планується робота з підготовки цивільної оборони на календарний поточний рік:навчання персоналу правилам поведінки та основних способів захисту у надзвичайних ситуаціях, прийомам надання першої медичної допомоги постраждалим.25 квітня в нашому закладу пройшов «День цивільного захисту».Були проведені відкриті заняття, відбулась тематична виставка в методичному кабінеті.Двічі в закладі проводилась навчальна евакуація дітей та працівників із дошкільного закладу.
Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально-виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації;
В ДНЗ створено постійно діючу комісію з питань розслідування нещасних випадків, яка працює згідно вимог Положення про порядок розслідування нещасних випадків.
Регулярно проводяться бесіди з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом.
В дошкільному закладі систематично проводяться «Тижні безпеки» та заняття з надзвичайних ситуацій. В ігровій формі дітям даються знання з правил культури поведінки в оточуючому середовищі, проводяться колективні перегляди на тему: «Вогонь - ворог, вогонь - друг», «Лікарські рослини для здоров'я та сили» та інші; конкурси дитячих малюнків за тематикою: «Щоб не сталося лиха», «Чистота - запорука здоров'я»; лялькові вистави - «Його величають Сірничок», «Наш друг - світлофор».
Робота проводиться під час організованих занять та різних режимних моментів систематично, послідовно, з максимальним використанням активних методів та прийомів навчання і виховання дітей дошкільного віку.

8.ДОДАТКОВІ БЕЗОПЛАТНІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

3 метою виявлення та розвитку природних здібностей, творчого мисленнядітей, забезпечення умов для їх саморозвитку, самовираження в різних вида хдіяльності в дошкільному закладі надаються додаткові безоплатні освітні послуги.Гуртки є варіативною частиною Базового компоненту дошкільної освіти, заняття плануються в другій половині дня.

В нашому дошкільному закладі у цьому навчальному році діяли наступні гуртки:

- «Малятко – здоров’ятко»; керівник гуртка: Потіха В.І.
- «Талановиті пальчики»; керівник гуртка: Ткаченко Т.П.
- «Чарівний світ орігамі»; керівник гуртка: Сербін О.Л.
- «Вишиваночка»; керівник гуртка: Білик С.М.
- «Цікаві шашки»; керівник гуртка: Глібко І.А.
- «Пізнайко» керівник гуртка: Марченко О.М.
- «Смайлик»; керівник гуртка: Вересоча М.В.
- «Барвінкові зорі», керівник гуртка: Гаєвська Т.М.

9.АНАЛІЗ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

Для поліпшення роботи зі зверненнями громадян у ДНЗ затверджений порядок особистого прийому громадян завідувачем, вихователем-методистом, практичним психологом, вчителями-логопедами, сестрою медичною старшою.
Дана інформація розміщена на інформаційних стендах в приміщені ДНЗ та на веб-сайті ДНЗ. Батьки та працівники ДНЗ ознайомлені з графіками особистого прийому.
На стенді інформування батьків розміщена інформація про управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області, номери телефонів, за якими батьки та працівники дошкільного закладу можуть отримати додаткову необхідну інформацію.
Розгляд, реєстрація та проходження звернень здійснюється відповідно до«Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації». В закладі відповідно до номенклатури справ ведуться: журнал обліку особистого прийому громадян, журнал реєстрації заяв, скарг громадян,які прошиті, пронумеровані, скріплені печаткою та підписом завідувача.
Упродовж року кількість осіб, які побували на особистому прийомі у завідувача, становить 241 з різних питань, а саме: прийняття дітей до ДНЗ, навчання та виховання дітей, переведення дитини з однієї групи в іншу, харчування, надання основних та додаткових відпусток працівникам закладу, звільнення або прийому на роботу тощо. Серед громадян, які зверталися, є звернення батьків дітей інвалідів, членів багатодітних сімей,одиноких матерів, непрацездатних осіб.
Звернення громадян, що надходять, розглянуті завідувачем дошкільного навчального закладу. Всі питання адміністрацією вирішувалися позитивно. Громадянам, які цього потребували, надали необхідні роз'яснення.
Повторних звернень та письмових скарг протягом навчального року не надходило.
Також протягом навчального року до управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області були подані клопотання про: нагородження та преміювання працівників, про усунення недоліків виявлених пожежним інспектором, про зняття сухих дерев та обрізання сухостою на території ДНЗ, про проведення поточних ремонтних робіт навесні 2020 р.

10.РОБОТА ПО ЗМІЦНЕННЮ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДНЗ

У 2019-2020 навчальному році у ДНЗ № 29 «Барвінок» було поповнено матеріальну базу та здійснені ремонтні роботи, а саме:

1. За рахунок місцевого бюджету :

- було завершено капітальний ремонт покрівлі;
- замінено 9 металопластикових вікон на загальних коридорах ДНЗ на суму 33000 тис.грн.
- на медичний кабінет придбано кушетку медичну оглядову 1 шт. 2500 грн.

Поповнення матеріальної бази та здійснення ремонтних робіт в ДНЗ №29 «Барвінок»
за період з 01.06.2019р. по 31.05.2020 р.

Перелік надої допомоги батьками вихованців Сума
Будівельні матеріали (ремонтні роботи, металопластикові вікна, сантехніка, фарба, шпалери, кахель тощо.) 72437.10
Миючі засоби 38538.00
Господарчі товари, посуд 3325.04
Меблі (дитячі столи, стільці, шафи та інше.) 38962.00
М’який інвентар (костюми, паласи, постіль, гардини та інше.) 17835.10
Електротовари (лічильник, тример та інше.) 3000.00
Канцтовари (періодична передплата, методична література тощо) 28350.15
Книги, журнали 385.05
Іграшки 8159.00
Медичні препарати 815.00
Загальна сума: 164.449.44

Педагоги разом з батьками на кожній віковій групі оновлюють і створюють предметно-розвивальне середовище – доповнюють сюжетно-рольові зони; різні види театрів; дидактичні ігри. Сучасні оригінальні ігри, дидактично-логічні посібники, виготовлені руками працівників садочка та подаровані батьками, зміцнюють освітньо - розвивальну базу закладу.

11. ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19) всім учасникам освітнього процесу необхідно дотримуватися протиепідеміологічних вимог і рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо особливостей організації освітнього процесу в закладах освіти під час карантину.

Згідно із частиною першою статті 26Закону України «Про освіту»завідувач закладу освіти Максимова М.М. здійснювала безпосереднє управління закладом.

У зв'язку із зазначеним та керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року№ 211«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами), наказом МОН від 16.03.2020 за№ 406«Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СОVID-19», завідувачем закладу дошкільної освіти було видано наказ про встановлення режиму роботи працівників закладу (як педагогічних, так і непедагогічних), встано заходи з виконання працівниками освітньо-педагогічної, методичної та іншої роботи, що відповідає професійним обов'язкам працівників.

В межах робочого часу, визначеного графіком, працівники закладу виконували свої професійні обов'язки, організовували ти та проводили, за розпорядженням керівника, освітній процес, складали, корегувати плани професійного розвитку та самоосвіти, розробляти конспекти занять відповідно до річного плану роботи закладу та освітньої програми «Українське дошкілля». Кожним педагогом був складений та опрацьований індивідуальний план роботи, в якому зазначався період, форми роботи, посилання на ресурс та опрацьований матеріал. Методичні форми роботи з педагогами проведені відповідно річного плану роботи в дистанційні формі. У форматі ZOOM, відбувалися створені завідувачем конференції, семінари та консультування педагогів («Практичні поради щодо організації дистанційного навчання під час карантину», «Що потрібно знати освітянам про дистанційну роботу?», «Що батьки повинні знати про коронавірус: консультують МОЗ і МОН» (https://vseosvita.ua ). Вихователем – методистом проведено індивідуальні консультації для педагогів по складанню індивідуальних планів роботи дистанційного навчання, «Інтернет – ресурси у навному процесі», «Техніки і прийоми згоди під час розмови з батьками».

31 березня проведено засідання атестаційної комісії І рівня в форматі ZOOM, як результат: присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст ІІ категорії» вихователю Бондаренко Я.В., встановлення 11 тарифного розряду вчителю – логопеду Ляшок А.О., підтвердження раніше встановленого 9 тарифного розряду музичному керівнику Гаєвській Т.М., підтвердження раніше встановленого 11 тарифного розряду Піддемі С.С.

В умовах карантину педагогічними працівниками налагоджено тісну взаємодію із батьками вихованців. Зокрема, розроблено рекомендації та проведено консультації з батьками вихованців щодо організації освітньої діяльності вдома, розпорядку дня, харчування дитини тощо. Всі заходи партнерської взаємодії з батьками були проведені у форматі онлайн – конференцій, спілкуванні у групах соціальних мереж, мобільних додатках та електронної пошти. Педагогічними працівниками розроблені індивідуальні плани роботи, які складалися відповідно до календарно – перспективного плану роботи кожної вікової групи та розкладів занять.

З вихованцями всіх вікових груп було частково налагоджено проведення онлайн-занять за допомогою дистанційних технологій в режимі реального часу або надсилався їх запис батькам вихованців чи розміщувалося інтернет - посилання.

За період дистанційної освіти педагогічні працівники підвищили свій кваліфікаційний рівень, прийнявши участь у онлайн – семінарах і отримали – 45 сертифікатів.

Педагогічними працівниками оновлено та виготовлено дидактичні ігри, відповідно до вікових груп, виготовлено презентації проведення тематичних занять, презентації проведення тематичних днів («День матері», «День вишиванки», «Великдень» та ін..). Відповідно річного плану роботи проведено спільно з батьками вихованців тематичну виставку «Великодні барви», Тиждень безпеки дитини

з 21.04 по 24.04.2020 року.

В онлайн режимі проведено атестацію педагогічних працівників, в результаті якої проатестувалося 4 педагога: вихователь Бондаренко Я.В. – присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії», вчителю – логопеду Ляшок А.О .- встановлено 11 тарифний розряд, вихователю Піддемі С.С. – підтверджено раніше встановлений 11 тарифний розряд, музичному керівнику Гаєвській Т.М. - підтверджено раніше встановлений 9 тарифний розряд.

Дистанційне навчання закінчилося 29 травня, всі педагогічні працівники відзвітували про проведені роботи на педагогічній раді, яка відбулася на платформі ZOOM.

Висловлюю щиру подяку батькам за розуміння, допомогу та підтримку, а працівникам нашого дошкільного закладу за творчу працю у вихованні майбутнього покоління нашої держави. Дякую за увагу!

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.