МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Важливу роль у творчому підході вихователя до організації та проведення навчально — виховної діяльності з дітьми, у використанні різноманітних прийомів, методів і форм навчання та виховання, у доцільному користуванні інноваційними технологіями у навчально – виховному процесі відіграє методичний кабінет, який функціонує в нашому дошкільному навчальному закладі відповідно до Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу Наказ МОН №372 від 16.04.2018 року

Основні завдання кабінету:
· надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо підвищення їх кваліфікації, професійної компетентності; підготовки та проведення освітнього процесу з дітьми, роботи з батьками вихованців та особами, які їх замінюють;
· навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі;
· поширення серед батьків психолого-педагогічних знань;
· створення сприятливих умов для самовдосконалення педагогів, розвитку творчої ініціативи у них;
· забезпечення методичної підтримки щодо реалізації педагогічних ініціатив та апробації навчальної літератури, методичних розробок та інше.

Методичний кабінет – центр творчої думки педагога. Для методичного кабінету в закладі відведено окремий кабінет, він естетично оформлений, там обладнано місця для самостійної роботи вихователів. Це робочий куточок. Структура й наповнюваність кабінету продумані та створені так, що матеріали, які знаходяться та зберігаються в ньому, розміщені раціонально й зручно для використання.

Робота методичного кабінету допомагає зорієнтуватися в потоці інформації, оперативно приймати виважене управлінське рішення, координувати зусилля всіх членів педагогічного колективу, прогнозувати розвиток закладу на перспективу. У цьому допомогають матеріали, наявні в методичному кабінеті дошкільного закладу.

1.Основні нормативно-правові документи про освіту:
· робота методичного кабінету організовується з урахуванням вимог Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", інших нормативно-правових актів та відповідно Типового положення ;
· керівні документи з питань педагогіки та психології;
· положення та інструктивні матеріали з питань організації методичної роботи.

2. Нормативно-правові документи ДНЗ:
· наказ про організацію методичної роботи в поточному навчальному році;
· річний план роботи;
· Програма розвитку ЗДО на 2013-2018 роки;
· примірники навчальних програм;
· матеріали з питань атестації педагогічних працівників;
· матеріали роботи педагогічного колективу над методичною проблемою.

3. Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу:
· перелік посібників, рекомендованих до використання;
· план, протоколи, рішення, довідки про виконання рішень педагогічної ради;
· матеріали з питань роботи методичних об'єднань (плани роботи, протоколи засідань, методичні розробки, зразки наочностей);
· матеріали діяльності творчих груп
· матеріали семінарів-практикумів, творчих звітів вихователів, самоаналіз педагогічної діяльності педагогів;
· матеріали роботи"Школи молодого вихователя";
· тематичні папки ("Все про атестацію", "Інноваційні педагогічні технології", "Рейтингова атестація вихователів", "Діагностичні карти педагогічних працівників", "На допомогу молодому вихователю");
· матеріали дослідно-експериментальної роботи;
· матеріали вихователів, які брали участь у професійних конкурсах;
· банк даних педагогічних знахідок.

4. Навчально-методичні матеріали:
· результати адміністративних контрольних зрізів, діагностики, анкетування;
· зразкиорієнтовно - перспективного і календарного планування освітньої роботи з дітьми за режимними процесами;
· методичні розробки різних форм організації дитячої життєдіяльності (свят, розваг, дитячого туризму, ігор, дослідно-пошукової діяльності, навчально-пізнавальних занять та ін.);
· методичні посібники;
· матеріали для оформлення кабінетів.

5. Папки з матеріалами конференцій, педагогічних рад, педагогічних читань, семінарів — практикумів, робота з батьками.

6. Бібліотека методичного кабінету:
· комплект "Зразковий дошкільний навчальний заклад";
· підшивка методичних газет і журналів: «Вихователь - методист» , «Медична сестра», «Музичний керівник»;
· підшивка фахових видань: “Дошкільне виховання”, “Дитячий садок”, “Джміль”, “Розкажи онуку” та ін.
· загально педагогічна література (методична, дитяча, художня література).

7. На допомогу вихователям у методичному кабінеті створено картотеки:
· обліку перспективного педагогічного досвіду;
· роботи над науково – методичною проблемою закладу.

У методичному кабінеті проводяться інструктивно – методичні наради, засідання методичних об’єднань, семінари, педагогічні читання, засідання творчих груп, «Школи молодого вихователя», здійснюється самоосвіта вихователів.

Безпосереднє керівництво роботою кабінету в дошкільному навчальному закладі здійснює вихователь — методист закладу Зубань Олена Олександрівна, а також організовує роботу з вивчення, пропаганди та запровадження в навчально – виховний процес передового педагогічного досвіду.

Зміст і форми роботи методичного кабінету дошкільного навчального закладу спрямовані на виконання основних завдань, які відображаються в річному плані методичної роботи. Форми роботи можна поділити на масові, групові та індивідуальні. Масові форми роботи – конференції, семінари, наради, зустрічі за круглим столом, анкетування тощо. Групові форми – відкриті заняття, співбесіди, консультації тощо. Всі матеріали, зібрані в методичному кабінеті, направлені на становлення, розвиток та вдосконалення педагогічної майстерності вихователя.

У цьому році методичний кабінет дошкільного навчального закладу поповнився матеріалами:
· методичними розробками вихователів;
· доповідями на засіданнях МО;
· матеріалами, зібраними під час проведення семінарів, педагогічних читань, педагогічних рад;
· презентаціями до занять та методичних заходів.

Значна увага приділяється написанню вихователями статей, методичних розробок занять, режимних процесів, методичних рекомендацій та публікацій у фахових журналах та газетах, залученню педагогічних працівників до участі у різного роду професійних конкурсах (вихователі - Балан С.В. , в міському конкурсі “Вихователь року” (2012) та Сербін О.Л. “Вихователь року”(2013), ввійшли до 10 кращих вихователів міста), конференціях, семінарах.

Регулярно проводяться колективні перегляди професійної майстерності педагогів закладу, матеріали яких оформляються належним чином та зберігаються у методичному кабінеті. Творчі напрацювання вихователів збираються та систематизуються.

В методичному кабінеті зібрані та оформлені матеріали, які висвітлюють роботу педагогічного колективу над науково – методичною проблемою закладу «Збагачення картин світу дошкільників за допомогою навчання раннього читання» та відповідні теоретичні матеріали щодо даної проблеми (праці вчених Марії Монтессорі, Нікітіни, М.Зайцев, В.Воскобович, Г. Домана та ін ), які дають можливість значно підвищувати рівень внутрішньої науково – методичної роботи, спрямованої на вивчення проблеми щодо навчання раннього читання дошкільників.

Матеріали роботи над науково – методичною проблемою узагальнено в посібниках та фахових виданнях:
· Навчально – розвивальний посібник „Розвивальне читання за методикою Л. Шелестової” (співавтори), 2013 рік
· „Розвивальне читання за методикою Л. Шелестової” (добірка дидактичних ігор, співавтори), 2013
· „Розвивальне читання: перспективне планування та конспекти занять за методикою Л.Шелестової” – Бібліотека „Шкільного світу” – Київ „Редакція газет з дошкільної та початкової освіти”, 2012.

У методичному кабінеті регулярно організуються виставки, як епізодичні так і постійно діючі: «Новинки методичної літератури», «Готуємось до педагогічної ради», «Вивчаємо педагогічну спадщину», «Готуємось до огляду-конкурсу».

Методичний кабінет забезпечений комп’ютером ( з підключенням до мережі Інтернет), офісною технікою, мультимедійним проектором, проекційним екраном.

Отже, у методичному кабінеті зосереджено всі необхідні матеріали, передбачені відповідним Положенням, що сприяє участі педагогічних працівників у науково – методичній та експериментальній роботі, впровадження в практику роботи ППД, досягнень сучасної науки та освітніх технологій. Матеріали методичного кабінету ефективно використовуються педагогами під час здійснення освітнього процесу.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.